Theses on the same topic (having an identical keyword):

groundwater

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Effect of temperature on removal of chlroroethenes from groundwater by peroxydisulfate activated with citric acid chelated ferrous iron
 (Adelaida Pelaez-Angel)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//6bg050// | Environmental technology and Engineering / | Theses on a related topic

Groundwater Pollution Transport from Tsumeb Copper Smelter in Namibia
 (Fredrika Ndeutala Shagama)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108019 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Hydrochemie podzemních vod v oblasti vodního zdroje Sajnšand, Mongolsko
 (Lukáš Láznička)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ky3wm/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Drenáž podzemních vod v oblasti jaderné elektrárny Temelín
 (Laura Slovinská)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c60ql/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Stanovení přírodních zdojů podzemních vod za účelem rozšíření stávajícího prameniště Ves Touškov
 (Jiří Drnovec)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jjvhs/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Interpretace proudění podzemních vod v okolí jaderné elektrárny Dukovany na základě studia izotopů H a O
 (Bibiána Pasternáková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xlh4y/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Geneze minerální vody na Ondrášovsku
 (Bibiána Pasternáková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3equ/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Metodika výzkumu podzemních vod a proměnlivost specifických podzemních odtoků v povodí Vendolského potoka
 (Leoš Pelikán)

2010, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wrv8t/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Koncepční hydrogeologické hodnocení lokalit pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR
 (Ondrej Mikláš)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhbif/ | Geologie / | Theses on a related topic

Režim podzemních a důlních vod v ložiskové oblasti Rožná
 (Tomáš Cedzo)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdp4p/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)