Theses on the same topic (having an identical keyword):

guerillovy marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Virální online marketing, jeho užití a hranice
 (Kateřina Hanzalová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/et3vx/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Guerilla marketing a jeho využití v praxi
 (Aleš Hron)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tu6v1/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Guerilla marketing - šance pro malé a střední podniky
 (Jakub Štefanec)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jt563/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Guerilla marketing - šance pro malé a střední podniky
 (Václav Martin)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/h1w98/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Virální a guerillový marketing v kultuře
 (Martina Moudrá)

2012, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7448 | Dramatická umění / Produkce | Theses on a related topic

Guerillový marketing konkrétního subjektu
 (Tomáš Lhoták)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//y6v7ie// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Marketing podniku
 (Klára Bagarová)

2010, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/c25ka/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Marketing na internetu
 (Dmytro Trofymchuk)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30956 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Marketing a propagace hudebního festivalu BusFest 2012
 (Adam REK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oiya5o// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Guerilla marketing a jeho podoby
 (Adéla Bukovská)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/trqcr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)