Theses on the same topic (having an identical keyword):

handicap

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s maligním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index)
 (Daniela Mišíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dtvusv// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Zdravotní handicap v osobní důchodové dani
 (Eva ANTOŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j7ngod// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Handicap jako stigma, aneb přístup sestry ke znevýhodněnému jedinci
 (Jan NEUGEBAUER)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ru79od// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Etika a handicap v rodině
 (Dalibor Gazda)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vhywg/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální handicap v literatuře pro děti a mládež
 (Lucie Sládková)

2013, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//8s75ef// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chovoání, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Handicap v literatuře pro děti a mládež
 (Šárka HUDKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//enpp0a// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Handicap v literatuře pro děti a mláděž
 (Veronika NĚMCOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2pb9wh// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Sociokulturní a jazykový handicap ve vzdělávání romských žáků na 2. stupni základní školy
 (Jarmila Jonášová)

2011, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//h6m9l8// | Učitelství pro základní školy / český jazyk-občanská nauka | Theses on a related topic

Nedoslýchavost jako handicap u osob seniorského věku
 (Eva KUČEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uw2amg// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Je pro dítě handicap vyrůstat v neúplné rodině?
 (Markéta BENEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8dlckz// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)