Theses on the same topic (having an identical keyword):

hasicsky zachranny sbor cr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Fyzická způsobilost žadatelů o přijetí k Hasičskému záchrannému sboru ČR a Policii ČR
 (Kristýna ELIÁŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y42uov// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Začlenění Hasičského záchranného sboru do ekonomického informačního systému MV ČR Začlenění Hasičského záchranného sboru do Ekonomického informačního systému MV ČR
 (Jana Macalová)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g5maem// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Odborné vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru
 (Jiří Kusý)

2019, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/gpnq1o/ | / | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém v ČR
 (Tereza Stehlíková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vt40z/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Místo a úloha jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Hasičském záchranném sboru ČR
 (Ondřej VEPŘEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yl34ak// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Personální specifika příslušníků záchranného hasičského sboru ČR
 (Michaela Hercíková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xezgn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Charakteristika spolupráce jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR
 (Zuzana Karlová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hv4z49// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Profesní vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR jako vedoucí složky IZS ČR
 (Jan Pokorný)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//9mrqso// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)