Theses on the same topic (having an identical keyword):

heat treatment.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Influence of heat treatment on composition and properties of drinking milk
 (Maksym Biehlitse)

2021, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//a7hrwu// | Chemistry and Technology / | Theses on a related topic

Analasysis of heat shock protein genes expression in spruce bark beetle Ips typographus and their importance for survival upon heat exposure.
 (Kateřina ŠVEHLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9zzbd0// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Metódy tepelného spracovania vybraných základných pokrmov a ich využitie v reštauráciách
 (Róbert Adámik)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/eyfow/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Tepelná úprava pokrmov z pohl'adu nutričného terapeuta
 (Alica Šimečková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pg90g/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Zrychlené mikrostrukturní děje při nových procesech tepelného a termomechanického zpracování
 (Daniela HAUSEROVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vh439x// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Water treatment operations to remove natural toxins from surface water
 (Marcel Schneider)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sjpmq/ | Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology | Theses on a related topic

Tepelné zpracování kovů - školení pracovníků ve firmě
 (Lukáš SEYFRIED)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//43fzjg// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Tepelné zpracování svarových spojů žárupevných ocelí
 (Stanislav Galatík)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114492 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Theses on a related topic

Měřící technika v provozech tepelného a chemicko-tepelného zpracování
 (Ladislav NAVRÁTIL)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7sdoqb// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic