Theses on the same topic (having an identical keyword):

helping professions

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Self-efficacy u pracovníků v pomáhajících profesích
 (Jana Pustinová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bynsz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí
 (Vendula Gallová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//jvuug2// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí
 (Vendula Gallová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//jvuug2// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Motivační aspekty autoregulace učení studentů pomáhajících profesí
 (Jitka Jakešová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2ycr/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí
 (Irena Raisiglová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7juzxw// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí
 (Kamila VYSKOČILOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hdzqiz// | Sociální pedagogika / Sociální pedagogika - specializace Výchova ve volném čase | Theses on a related topic

Zkušenosti se smrtí blízké osoby u pracovníků pomáhajících profesí v hospicové péči
 (Ester DOMBROVSKÁ)

2021, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kam9pg// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Šikana na pracovišti u pomáhajících profesí a její prevence
 (Eva Drbohlavová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12162 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Vliv víry na pracovní výkon v pomáhajících profesích se zřetelem na motivaci a zvládání náročných situací
 (Alena GREGOROVÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ahpinr// | Psychologie / | Theses on a related topic

Duševní onemocnění u pomáhajících profesí
 (Adéla KOUŘILOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4d82c2// | Sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)