Theses on the same topic (having an identical keyword):

herni specialiste

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Využití prvků Herní terapie v základní škole při nemocnici
 (Alena Růžičková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jsy4h/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Herní specialista
 (Sabina HOFROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//07tv6z// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Metaanalýza výsledků závěrečných prací zabývají-cích se tématem herní terapie
 (Hana Medvedová)

2018, Rigorózní práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y4c3np// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti pedagogické péče o hospitalizované dítě a vliv herní terapie
 (Marie Handlířová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9ai7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Užití metod herní terapie u dětí s mentálním postižením v mateřské škole a u žáků základní školy praktické
 (Kateřina Červinková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztnwu/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv herní terapie na děti předškolního věku
 (Veronika Masáčková)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gf3wq/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Herní terapie v českých nemocnicích
 (Jana Urbanová)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r681c0// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
 (Hana MEDVEDOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2clmdr// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Specifika práce s dětmi v mateřských školách při zdravotnických zařízeních a herní terapie
 (Klára Štellerová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3788 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Herní aktivizace dětí předškolního věku v nemocničním zařízení
 (Sabina RAKUŠANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//88qlyu// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)