Theses on the same topic (having an identical keyword):

hlasova terapie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti hlasové terapie u funkčních poruch hlasu
 (Alena Borková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6r6l/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hlasová terapie ve Fakultní Nemocnici v Ostravě
 (Marta TOMÁNKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//paixdr// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Pěvecká a hlasová reedukace hlasové nedomykavosti v dospělém věku
 (Marie ŠTĚPÁNOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yd6v5t// | Speciální pedagogika / Logopedie | Theses on a related topic

Hlasová reedukace v kontextu pěvecké pedagogiky
 (Silvie SCHMUCKEROVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//z9y64q// | Učitelství pro střední školy / Hudební výchova-Sbormistrovství | Theses on a related topic

Terapie koktavosti u dětí školního věku
 (Marika JANČÁLKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gzjaz2// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Hlasové poruchy u profesionálních herců a zpěváků v Jihomoravském kraji
 (Magda Pražáková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtvxo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Zpěv, hlasová a rytmická cvičení jako intervence koktavosti.
 (Alžběta PAVELKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pyk7pt// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic