Theses on the same topic (having an identical keyword):

hlasovy profesional

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Poruchy hlasového ústrojí z hlediska hlasového profesionála
 (Anna HOUŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6cmikg// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Vliv redukčních technik na kvalitu hlasu u hlasových profesionálů
 (Eva Dvořáková)

2020, Disertační práce, Akademie múzických umění v Praze

http://theses.cz/id//kyzjn4// | Hudebního umění / | Theses on a related topic

Dodržování zásad hlasové hygieny u hlasových profesionálů
 (Tereza Jakubcová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wtgh4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hlasová hygiena v rámci hlasové výchovy
 (Marek Pukl)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aou1i/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Hlasové problémy u hlasových profesionálů a následná reedukace hlasu.
 (Ester PROCHÁZKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bw3clb// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Logoped z pohledu hlasových profesionálů
 (Eva Netopilová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vco9x/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Hodnocení hlasu hlasových profesionálů na území města Ostravy - epidemiologická studie
 (Kristýna VOJKOVSKÁ)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o0anby// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Výskyt poruch hlasu u hlasových profesionálů
 (Renáta Coufalová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esurg/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační schopnosti u budoucích hlasových profesionálů
 (Markéta Holá)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fclp6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pěvecká a hlasová reedukace hlasové nedomykavosti v dospělém věku
 (Marie ŠTĚPÁNOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yd6v5t// | Speciální pedagogika / Logopedie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)