Theses on the same topic (having an identical keyword):

hnede uhli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Dopady útlumů těžby hnědého uhlí na Ústecký kraj
 (Edita Kovaříková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137375 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Homogenizace hnědého uhlí skládkovými stroji
 (Jan Černý)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119604 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Analýza technického a personálního vybavení hnědouhelného lomu pro denní disponibilitu jednoúčelového energetického odbytového hnědého uhlí k výrobě elektrické energie v tepelné elektrárně
 (René Nezbeda)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137137 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Historická analýza vývoje vodních prvků na území ovlivněném povrchovou těžbou hnědého uhlí v oblasti Mostecké pánve
 (Petra ŠLECHTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u2n1ps// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Ekologické a ekonomické zhodnocení revitalizované krajiny po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
 (Jana Anna HOLÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o94tdc// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Technologie homogenizace hnědého uhlí v Severočeských dolech,a.s.
 (Jan Černý)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137180 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany
 (Vít KOPECKÝ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//opgc32// | Geografie / | Theses on a related topic

Těžba hnědého uhlí na Mostecku ve vztahu k životnímu prostředí a turistickému ruchu
 (Dominik Jirkovský)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129930 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)