Theses on the same topic (having an identical keyword):

hodnoceni rizik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Analýza rizik vybraného objektu a tvorba plánu k eliminaci identifikovaných rizik
 (Agáta Halasová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ac5159// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Komparace metod analýz rizik pro hodnocení bezpečnostních hrozeb lokalit brownfields
 (Květa Netíková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/si8a5/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev
 (Eliška Eichlerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vk4rnl// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Metoda FMEA pro hodnocení rizik v organizaci státního odborného dozoru, Technické inspekci České republiky
 (Libor Šubrt)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/oqvmj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Hodnocení rizik výbuchu a požárních rizik procesu zinkování
 (David Pastrňák)

2011, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88738 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Identifikace rizik v podniku a návrh na jejich řízení
 (Tereza Šebková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15923/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Hodnocení technologických rizik ve městě Brně
 (Radek Vybíral)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/gox9i/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Hodnocení technologických rizik ve vybraném regionu
 (Adriana Valášková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/nwjsy/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Hodnocení provozní bezpečnosti - aplikace metod hodnocení rizik na analýzu stromů
 (Miroslav Sedláček)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qrqaac// | Arboristika / | Theses on a related topic

Risk management a optimalizace rizik produkce
 (Vladimír Zeman)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/lf8k1/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)