Theses on the same topic (having an identical keyword):

hodnoceni stavu implementace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Implementace principu SMART City ve Středočeském kraji
 (Přemysl Růžička)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/i7qc8/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Analýza sémantických technologií pro implementaci systémů v oblasti hodnocení ekologického stavu povrchových vod
 (Lukáš Adámek)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x4q73/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Komparace implementace eHealth v České republice a na Slovensku v kontextu doporučení EU
 (Tereza Pokorná)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3tgt/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Implementace konceptu smart city ve vybraném městě.
 (Kateřina ŠTĚRBOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6jiksv// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza, návrh a implementace nástroje pro monitorování stavu emailů v systému Exchange
 (Pavel Gubík)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119819 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Návrh a implementace pracovního hodnocení ve firmě CleverTech s.r.o.
 (Jana Poláčková)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/d0oa5y/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Vstupní analýza stavu pro zavedení strategie Společenské odpovědnosti organizace v konkrétní organizaci
 (Iveta Hájková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jy6du/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Implementace SMED s prvky TPM
 (Monika Dostálová)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136998 | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Implementace systému Kanban pro linku konfiguračních systémů
 (Ivona Nezhybová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117334 | Strojírenství / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti implementace systému pro řízení mobilních pracovníků
 (Josef Motyčka)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//7srzd4// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)