Theses on the same topic (having an identical keyword):

hodnotitele

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

360 zpětná vazba - vliv osobnosti hodnotitele na hodnocení
 (Petra Mašková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/be2vy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Testování schopnosti hodnotitelů při senzorické analýze
 (Andrea ZELENÁ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6c1k00// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Reliabilita mezi hodnotiteli při měření úhlových parametrů páteře systémem DTP-3
 (Anna WOHLGEMUTHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l3xjxy// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Reliabilita mezi hodnotiteli při měření úhlových parametrů páteře systémem DTP-3
 (Anna WOHLGEMUTHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l3xjxy// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Pokročilá analýza MR obrazu míchy
 (Marek Dostál)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igddw/ | Zobrazovací metody a lékařská fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic