Theses on the same topic (having an identical keyword):

horavka duhova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Reprodukční chování a pohlavní výběr u hořavek (Acheilognathinae) a důrazem na hořavku duhovou (Rhodeus amarus)
 (Radomil Řežucha)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rm5gq/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vliv infekce Diplostomum pseudospathaceum (Digenea) na reprodukci hořavky duhové Rhodeus amarus
 (Veronika Michálková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm932/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vliv infekce motolicí Diplostomum pseudospathaceum na úmrtnost přezimující hořavky duhové
 (Veronika Nezhybová)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zt777/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus)
 (Milan Vrtílek)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfbe/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vztah mezi osobnostními charakteristikami a reprodukčními strategiemi samců hořavky duhové (Rhodeus amarus)
 (Radomil Řežucha)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhebz/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Detailní populačně-genetická struktura hořavky duhové ve střední Evropě
 (Veronika Bartáková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqi3r/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.
 (Veronika Bartáková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb8wt/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae)
 (Milan Vrtílek)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8y4p/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Společenstva O+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích
 (Zdenka Valová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ksk7l/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Host-parasite interactions in 0+ juvenile fishes: effect of host, parasite and environmental characteristics.
 (Kateřina Francová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/za4y1/ | Biologie (čtyřleté) / Parazitologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)