Theses on the same topic (having an identical keyword):

hospic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Stavebně technologický projekt "Lůžkový hospic"
 (Veronika Novotná)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//9krjib// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných
 (Jana Havlíčková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwlfc/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Porovnání způsobu komunikačních dovedností sester s umírajícími klienty v nemocničním zařízení a zařízení hospic
 (Lenka ADAMCOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//93cl5l// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hospic a jeho klient
 (Ester PALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7jrsaq// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Proces přijímání verbálně nekomunikujícího klienta v Domově se zvláštním režimem Diakonie ČCE - Hospic Citadela
 (Terezie KÁŇOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4hngsz// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Hospicová péče se zaměřením na Hospic sv. Lazara
 (Kateřina ŽIHLOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h1qgz6// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Hospicová, paliativní péče. Kvalita života u osob s nevyléčitelným onemocněním v pobytovém zařízení hospic Citadela.
 (Veronika SOMMEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2ltdt1// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Hospic - syndrom vyhoření u personálu
 (Kateřina KŘÍŽOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lmi49n// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Zlepšení finanční stability projektu mobilní hospicové péče obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek
 (Radana MANOUŠKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4svljd// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Úloha sestry při léčbě nádorové bolesti ve zdravotnických zařízeních typu hospic
 (Jaroslava WEINEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//26x5qg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)