Theses on the same topic (having an identical keyword):

hospodarnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Hospodárnost nákupů ve veřejných zakázkách
 (Lenka JACHNIKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oakrfq// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Hospodárnost městských policií v ČR.
 (Lucie Ciková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kkxvsw// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky | Theses on a related topic

Řízení údržby s ohledem na hospodárnost
 (Tomáš KAMARYT)

2017, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c5lmmc// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Pozitivní vliv hospodárné jízdy na bezpečnost a hospodárnost provozu
 (Tomáš Pfeifer)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//la9hb1// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Bezpečnostní aspekty provozování organizace a její dopady na hospodárnost
 (Věra Holubová)

2014, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106649 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Theses on a related topic

Efektivita a hospodárnost skladového hospodaření.
 (Iva VODÁRKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1lpvyx// | Ekonomika a management / Logistika a management | Theses on a related topic

Finanční kontrola, efektivnost a hospodárnost v PO ÚSC
 (Věra Vaňková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ij11kf// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Finanční kontrola, efektivnost a hospodárnost firmy
 (Dana Soudková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6w4uw8// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Theses on a related topic

Cíle managementu měřící skupiny - efektivnost a hospodárnost provozu rozvodu vody společnosti Vodárna Plzeň a.s.
 (Radek Brůha)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//rcns0o// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zvýšení hospodárnosti produkčního procesu
 (Petr Horáček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d43s3z// | Elektrotechnika a informatika / Informatika a logistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)