Theses on the same topic (having an identical keyword):

hospodarska kriza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch verzus finančná a hospodárska kríza v súčasnosti
 (Andrea Čičillová)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ex5ai/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hospodárska kríza a jej vplyv na ekonomiku
 (Silvia Smolárová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/p10vf/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Talent manažment a súčasná hospodárska kríza v riadení ľudských zdrojov organizácie
 (Veronika Hrušková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iz8zt/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Makroekonomické indikátory krajín V4 a hospodárska kríza
 (Iveta Vydúreková)

2010, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/gd2bt/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Finančná a hospodárska kríza a ich vplyv na zahraničný obchod Slovenska
 (Ľudmila Fabriciová)

2010, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/lfc89/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hospodárska kríza a jej riešenie v SR
 (Eva Madudová)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/m7b7p/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Ekonomiky Írska a Islandu a svetová hospodárska kríza
 (Lukáš Bořuta)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45343 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Hospodářská politika skandinávských zemí v období hospodářské krize počátku 21. století
 (Ria Zošiaková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xga0j/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Hospodářská politika levicových vlád zemí Evropské unie v době ekonomické krize
 (Mishuk Sarker)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgpm8/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Svetová hospodárska kríza a její dopady na Slovenskú republiku
 (Anna Durajová)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80616 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)