Theses on the same topic (having an identical keyword):

houghova transformace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Kruhová Houghova transformace s komplexním hlasováním
 (Stanislav Murín)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzv7q/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Automatická identifikace a analýza křivek na 2D fotografiích zubů z elektronového mikroskopu
 (Lucie Vaníčková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5725/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Detekce a čítání tlakových lahví na korbě nákladního automobilu.
 (Libor Šebek)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103832 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Biometrická identifikace uživatele pro střelné zbraně
 (Martina Pleskotová)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103880 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Mobilní aplikace pro vylepšení fotografií dokumentů
 (Martin Moučka)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eumlk/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Analýza medicínských snímků za účelem rekonstrukce objektu na snímku k následnému zpracování
 (Jan Tomeček)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98657 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Detekce mrkání očí v obrazech
 (Adam Holomek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118851 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Parkovací asistent s laserovým skenerem
 (Jakub Halman)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136296 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Analýza a klasifikace vícerozměrných shlukových struktur
 (Roman Slabý)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112226 | Elektrotechnika / Technická kybernetika | Theses on a related topic

Rozpoznávání struktury křižovatky z veřejně dostupných zdrojů (map)
 (Tomáš PAŠEK)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jo1tgb// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)