Theses on the same topic (having an identical keyword):

hpc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Monitoring HPC cluster a IT infrastruktury v IT4Innovations
 (Lukáš Topiarz)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119234 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití Spark pro zpracování dat na HPC infrastruktuře
 (Jiří Cága)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128338 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Optimální konfigurace FETI řešičů v HPC
 (Martin Beseda)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119083 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Informační systém pro evidenci a účtování výpočetního času v prostředí HPC
 (Jan Krupa)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128649 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Metody komprese bioinformatických dat pro přenos na HPC infrastrukturu
 (Vojtěch Moravec)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140576 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Image segmentation techniques in the HPC environment and their applications.
 (Marek Pecha)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115892 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Využití HPC při srovnání algoritmů pro výpočet vývoje tématu
 (David Balcárek)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95416 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Vývoj srážko-odtokového modelu Math1D pro spouštění na HPC
 (Radim Vavřík)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103777 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Paralelní výpočty na Windows HPC pomocí MPI
 (Lukáš Vojáček)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78552 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Inovativní přístup k realizaci výpočtů na superpočítačových infrastrukturách
 (Ján Štefkovič)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1jhd/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)