Theses on the same topic (having an identical keyword):

hrudni drenaz

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Punkce hrudníku, hrudní drenáž v praxi všeobecné sestry
 (Gabriela Adamcová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//eyhqd9// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Edukační proces u pacienta s hrudní drenáží
 (Veronika ŽENČUCHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kk9z1u// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Evidence-Based Practice v péči o pacienta se zavedenou hrudní drenáží
 (Karolína Věžníková)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wa453u// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží
 (Eva VATAHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y18f4r// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zásady ošetřovatelské péče u dospělého pacienta s hrudní drenáží
 (Vít TAUVINKL)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e2g53r// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče u pacientů s hrudní drenáží
 (Tereza Vamberská)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0sj03i// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Využití NIC, NOC klasifikací u klientů s hrudní drenáží.
 (Eva OBERFALCEROVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uomcdq// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s hrudní drenáží
 (Monika Misičová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h51qr6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Úloha sestry v edukaci pacienta u hrudních operací.
 (Eliška NITKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//67wyun// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Radiační zátěž pacienta při CT navigovaných biopsiích a drenážích
 (Jana Cendelínová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/et2y9/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)