Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Hudebni klip z hlediska střihové skladby
 (Jakub Vomáčka)

2011, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6655 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Theses on a related topic

Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti
 (Tereza Nesvatbová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylpat/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Hudební festival Znojmo v historickém kontextu hudební kultury města
 (Jarmila Ludvíková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jbrcy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Theses on a related topic

Hudební aplikace do hudební výchovy
 (Martin SVOBODA)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9jpek9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium) | Theses on a related topic

Rozvoj hudební tvořivosti v hodinách hudební výchovy na ZŠ
 (Vendula Macurková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usjb1/ | Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

P. EBEN: PRAŽSKÉ TE DEUM 1989. Hudební analýza díla se zvláštním přihlédnutím k sémantice liturgického textu a následným využitím jako poslechového materiálu v hodinách hudební výchovy na gymnáziích.
 (Klára Roztočilová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/he3xu/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

a) Diplomový klavírní koncert
 (Eva Lerchová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5045 | Učitelství pro střední školy / Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na učitelství základních uměleckých škol, Učitelství pro střední školy - hudební výchova | Theses on a related topic

Vlivy globalizace na hudební průmysl v oblasti populární hudby. Digitální distibuce a nezávislé hudební labely.
 (Šimon Martínek)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74025 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)