Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebni formy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Karel Janeček a česká teorie hudební formy
 (Adriana Janáková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtouc/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Vývoj variační formy v klavírní literatuře
 (Hana Doležalová)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fegg9/ | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Theses on a related topic

Netradiční metody a formy práce v hudební výchově v mateřských školách
 (Lucie MORAVCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xz4lw0// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Nové formy komunikace hudební skupiny prostřednictvím sociálních médií.
 (Jiřina Chaloupková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//u89lpg// | Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách | Theses on a related topic

Wozzeck a hudební formy
 (Tomáš Bijok)

2009, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4372 | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Hudební forma a proměna jejího pojetí v západní hudbě od poloviny 20. století
 (Jana Bařinková)

2011, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/imcm7/ | Hudební umění / Kompozice a teorie kompozice | Theses on a related topic

Barokní taneční formy z pohledu hráče na klávesové nástroje
 (Ellen Velíšková)

2015, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ffapi/ | Hudební umění / Hra na cembalo | Theses on a related topic

Netradiční metody a formy práce v hodinách hudební výchovy na 1.stupni ZŠ
 (Ludmila Nečasová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/potfv/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Tanec jako hudební forma ve francouzských suitách J. S Bacha
 (Marie Waldaufová)

2014, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8386 | Hudební umění / Cembalo | Theses on a related topic

Přístup pedagogů k hodnocení žáků v hudební výchově na 2. stupni základních škol
 (Kristýna Pechancová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zung9/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)