Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebni literatura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Cimbálová literatura a její specifika
 (Marek ČÍP)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xxqx2v// | Specializace v pedagogice / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Instruktivní klavírní literatura 20. století
 (Magda Zichová)

2012, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqei7/ | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Theses on a related topic

Učebnice a další literatura v hodinách hudební výchovy na 2. stupni základní školy a na nižším stupni víceletých gymnázií
 (Jitka ČMOKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h1oytz// | Specializace v pedagogice / Hudební výchova (jednooborové) | Theses on a related topic

Využití hudební literatury a audiovizuálních prostředků v hudební výchově dětí předškolního věku
 (Zuzana REJMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aji5pe// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Literatura pro HV v MŠ po roce 2010 (průzkum trhu včetně reedic)
 (Eliška NOVÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rei14o// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Užití kryptogramů ve vlastní tvorbě s přihlédnutím ke kryptogramům v hudební literatuře od 18. století po současnost
 (Jakub Potoček)

2018, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10382 | Hudební umění / Skladba | Theses on a related topic

Kytarové duo. Historický vývoj - osobnosti - literatura
 (Eliška Balabánová)

2014, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/e7w4t/ | Hudební umění / Hra na kytaru | Theses on a related topic

Anglická literatura ve výuce anglického jazyka
 (Hana Fejklová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5470 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - hudební výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Karol Szymanovski a jeho hudební řeč v houslové literatuře
 (Ludmila Pavlová)

2020, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14609 | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic

Literatura za okupace jako obrana národa
 (Eva RYBÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3mx1ng// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)