Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudebni psychologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Žáci s amúzií a práce s nimi ve výuce na strunný hudební nástroj
 (Markéta Novotná)

2017, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//j8wt5o// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Ovlivňuje hudební nadání osvojování výslovnosti anglického jazyka?
 (Petra Doubravská)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ug5j8/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Percepce vybraných skladeb W. A. Mozarta v hudební výchově na střední škole
 (Jana RUBÁŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ee2typ// | Učitelství pro střední školy / ČJ-Hv, Učitelství psychologie pro střední školy | Theses on a related topic

Dominance durové tóniny a hudební výchova
 (Matěj Hollan)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvqwo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém nahrávacím procesu
 (Sylva Stejskalová)

2018, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10159 | Hudebního umění / Hudební teorie | Theses on a related topic

Psychologie pěveckého sboru
 (Šárka Lochmanová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpg78/ | Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hudební soubory na vybraných ZUŠ Litoměřicka
 (Lenka MLADÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dqi0mg// | Učitelství pro základní školy / AJ HV pro 2. stupeň ZŠ navazující | Theses on a related topic

Hudební výchova na 1. stupni základni školy v kontextu mezipředmětových vztahů
 (Hana BAŠUSOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ptn8ga// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Vliv hry na hudební nástroj na osobnost člověka
 (Lenka Dombaiová)

2015, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9109 | Hudební umění / Klavír | Theses on a related topic

Hudební sluch a možnosti jeho rozvoje v dětském věku
 (Jana KRÁLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qri448// | Specializace v pedagogice / Hudba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)