Theses on the same topic (having an identical keyword):

humerus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Problematika ošetřovatelské péče u pacientů se zlomeninou pažní kosti.
 (Hana JORDÁNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//74jz3d// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Porovnání rehabilitace a výsledků funkční úpravy u lézí rotátorové manžety a zlomenin proximálního humeru
 (Silvie MAJKUSOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//65qdwp// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyzioterapeutické postupy při supracondylické fraktuře humeru v dětském věku
 (Kateřina PALDRYCHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4kqavb// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Porovnání rehabilitace a výsledků funkční úpravy u lézí rotátorové manžety a fraktur proximálního humeru
 (Jakub DUDEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rh00po// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Stranové rozdíly kosti pažní: vztah k preferenci ruky
 (Michaela Čelková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l6qbo/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Fyzioterapie po konzervativní léčbě zlomeniny proximálního humeru
 (Lucie ZÁLIŠOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//plyll5// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti terapie u entezopatie radiálního epikondylu humeru
 (Pavla POLÁČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nkk3jc// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)