Theses on the same topic (having an identical keyword):

hybridni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Hybridní diagnostické zobrazovací metody
 (Petr KLADENSKÝ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w2i2z4// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Příspěvek konvenční nukleární medicíny k diagnostice komplikací karcinomu prsu. Biopsie sentinelové uzliny a hybridní zobrazení.
 (Milan ŠIMÁNEK)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i7xa0b// | Zobrazovací metody / | Theses on a related topic

Hybridní metody pro extrakci plodového elektrokardiogramu
 (Kateřina Barnová)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136184 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Hybridní energetický systém na bázi solární a vodíkové technologie
 (Tomáš Horák)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108527 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Hybridní vypínače pro stejnosměrné sítě VVN
 (Filip KOTÁB)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6uadzr// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Organo-anorganické hybridní materiály s antibakteriálními vlastnostmi
 (Magda Reli)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120141 | Materiálové vědy a inženýrství / | Theses on a related topic

Hybridní nanokompozitní materiály
 (Kateřina Šulcová)

2017, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117224 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)