Theses on the same topic (having an identical keyword):

hydrologicka rekultivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hydrologická rekultivace lomu Medard na Sokolovsku
 (Karel KOTOUS)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//syxzd0// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Ekonomické aspekty rekultivace hnědouhelného lomu na Mostecku
 (Daniela Štemberová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/20856 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Návrh hydrické rekultivace na Dolu Nástup Tušimice
 (Karel Tax)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98101 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti rekultivace vybraného území Severočeské hnědouhelné pánve
 (Lýdie Zárubová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97837 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Rekultivace územi po hlubinné těžbě dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích
 (Petr JAN)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2345 | Ekologie a ochrana prostředí / | Theses on a related topic

Hydrologická revitalizace jezera Chabařovice se zaměřením na plankton
 (Jiří ŠAUER)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kvhbwp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic