Theses on the same topic (having an identical keyword):

ibm

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Datový sklad na technologiích IBM a jeho možnosti
 (Jiří Snítil)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68518 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Plánování a řízení emisí CO2 pomocí IBM Cognos TM1
 (Karel Maršálek)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82626 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Podpora vizualizace v self-service Business Intelligence nástrojích - porovnání SAS Visual Analytics a IBM Cognos Analytics
 (Felix Espinoza)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53103 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Systém automatické instalace SAP produktů v prostřed? platformy IBM Power8
 (Marek Šándor)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0h6gse// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Porovnání platforem pro tvorbu chatbota IBM Watson Assistant, Google DialogFlow a Amazon Lex
 (Petra Machačová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83242 | Aplikovaná informatika / Informační média a služby | Theses on a related topic

Systém automatické instalace SAP produktů v prostředí platformy IBM Power8
 (Marek Šándor)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hixnoh// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Návrh a implementace analýzy datových toků úloh nástroje IBM DataStage pro projekt Manta
 (Vladyslav Zavirskyy)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//g47vwe// | Informatika / | Theses on a related topic

Tvorba a redakce textů PR - podkladů pro vystupování v médiích společnosti IBM s využitím osobní empirie autora
 (Kamila Pavlištová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lc97j/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)