Theses on the same topic (having an identical keyword):

ict gramotnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
ICT gramotnost seniorů
 (Radek KOČÍ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rwqhgv// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

ICT gramotnost seniorů
 (Barbora KOŘÍNKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pd8p19// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Implementace ICT do mateřské školy
 (Lenka Komárková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e9ub5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vliv informační gramotnosti pedagogických pracovníků MŠ na využívání ICT v mateřských školách v Podkrušnohoří
 (Martina NOSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//b4fp3l// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Podpora rozvoje ICT gramotnosti z pohledu pedagogů.
 (Monika NAKLÁDALOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i2v3ih// | Specializace v pedagogice / Školský management | Theses on a related topic

Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na základních školách
 (Jan BERKI)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y5olfe// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Digitální gramotnost nebo digitální demence?
 (Michaela Bartošíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xfblr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Vzdělávání handicapovaných s podporou ICT (s ohledem na požadavky trhu práce)
 (Eva Bláhová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sif8m/ | Informační studia a knihovnictví / Vědecké informace a knihovnictví | Theses on a related topic

Využití ICT ve vzdělávání na gymnáziích
 (Lukáš Lichter)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgimz/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)