Theses on the same topic (having an identical keyword):

imprisonment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Životní styl a recidiva osob po výkonu trestu odnětí svobody
 (Lucie Žáčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/th8z6/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Aktuálne otázky českého väzenstva
 (Silvia Mičudová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipq32/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Motivace osob ve výkonu trestu k prácovním aktivitám v rámci programu zacházení.
 (Eliška Hofmanová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gz8xe/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Výkon krátkodobého trestu odnětí svobody
 (Martin Burian)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f2fvx/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)