Theses on the same topic (having an identical keyword):

income

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS
 (Lenka Stejskalová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35548 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Trade openness and income inequality in Eastern Europe
 (Matěj Krčma)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43827 | Economics of Globalisation and European Integration / | Theses on a related topic

Effect of income inequality on quality of tertiary education: Should professors from Cambridge thank to Robin Hood?
 (Roman Jedlička)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43420 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Does (income) inequality lead to a greater violence in society?
 (Tomáš Mlčoch)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27306 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)