Theses on the same topic (having an identical keyword):

individualni vyuka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Individuální výuka němčiny
 (Jana Nádeníčková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5xad/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Pedagogická komunikace v individuální výuce anglického jazyka – akční výzkum
 (Pavel Prokš)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/hkapt/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Učební styly a individuální výuka dospělých studentů anglického jazyka
 (Dominika KARDOŠOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qbnq75// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Theses on a related topic

Individuální forma výuky dítěte se spinální svalovou atrofií
 (Ivana Navrátilová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5uyo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podoby spolupráce základních uměleckých škol a rodičů v individuální výuce
 (Andrea Herrmanová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n4i6f/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Styly učení v individuální výuce anglického jazyka
 (Michaela TOMAŠÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ebvmff// | Učitelství pro základní školy / ČJn-AJn | Theses on a related topic

Individuální a skupinová forma realizace odborného výcviku
 (Markéta Janíková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nsvzz/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Komparace individuální a jiné formy výuky sjezdového lyžování dětí
 (Veronika ŠABRŇÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lx4er3// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Individuální výuka češtiny jako cizího jazyka (Interkulturní a psychlogické aspekty)
 (Marta SLÍŽOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e1gh83// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ | Theses on a related topic

Individuální výuka anglického jazyka u dospělých studentů.
 (Michaela SLANINOVÁ)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uguq22// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, společný základ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)