Theses on the same topic (having an identical keyword):

industrializace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Současné dopady socialistické industrializace v České republice
 (Tereza Dvořáčková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shn1g/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Města období socialistické industrializace a jejich současná pozice
 (Petr Štěpán)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a002p/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Dopady industrializace na československou ekonomiku v 50. a 60. letech
 (Petra SÝKOROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x53i5z// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

České Slezsko pod vlivem industrializace
 (Luboš MEČL)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6vjv5n// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Determinanty industrializace v subsaharské Africe a možnosti jejich rozvoje
 (Jiří Sejkora)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52439 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Průmysl západočeské metropole - industrializace historické Plzně
 (Jakub HEICL)

2019, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q0ybu7// | Učitelství pro základní školy / Tv-Dě | Theses on a related topic

Strukturální změny v ekonomice Keni: nedokončený proces industrializace
 (Tomáš Dvorník)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78106 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas
 (Jan Dvořák)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141641 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Financování počáteční fáze "socialistické industrializace" v Československu v letech 1945-1953
 (Jaroslav Rod)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33701 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Industrializace Sovětského svazu ve 30. letech 20. století
 (Patrik Šafránek)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43499 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)