Theses on the same topic (having an identical keyword):

influencer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Influencer marketing in circular economy
 (Esra Kale)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q249l/ | Business Management / | Theses on a related topic

Influencer marketing a udržitelnost
 (Ivana Mikulková)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aeon0/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Influencer marketing
 (Tereza Hyšková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/z4vbt/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Marketing ve službách | Theses on a related topic

Význam influencer marketingu a jeho dopad na zdroj reklamy
 (Bára Dvorská)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/hi2x9/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví | Theses on a related topic

Využití influencer marketingu v ČR
 (Klára Recmanová)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/bcjoa/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch
 (Gabriela Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//25isut// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Influencer jako nástroj budování image značky
 (Tereza Malinová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vjc49/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch
 (Gabriela Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//25isut// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

InFluencer marketing a jeho vliv na spotřebitele
 (Veronika Šťastná)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/hvw4f/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Využití influencer marketingu v cestovním ruchu
 (Michaela Kamarášová)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rb749/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)