Theses on the same topic (having an identical keyword):

informacni systemy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Informační systémy ve státní službě
 (Lenka Havlíčková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pac4t/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Informační systémy požární ochrany
 (Karel Šimůnek)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xc9u9/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Tvorba moderního webového rozhraní pro podnikové informační systémy
 (Michal Němec)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/b895u/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Geografické informační systémy a otevřená data
 (Jaroslav Mira)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpyu5/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Informační systémy pro evidenci zaměstnanců a výpočet mezd
 (Ivan Stehlíček)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u4vku/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Informační systémy ve vzdělávání se zaměřením na Informační systém Masarykovy univerzity
 (Zdenka Ševčíková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nuz2c/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Analýza dopadů ochrany osobních údajů na informační systémy ve veřejné správě
 (Simona Raučinová)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxasm/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Informační technologie a informační systémy v krizovém řízení
 (Petr BARAN)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e4y1hh// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Informační systémy v radioterapii
 (Pavel Tobiáš)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uqap3/ | Lékařská biofyzika (čtyřleté) / Lékařská biofyzika | Theses on a related topic

Podnikové informační systémy na trhu v ČR - předimplementační analýza ERP
 (Petra Šiková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhi23/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)