Theses on the same topic (having an identical keyword):

informovanost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Informovanost pacientů před koronarografií
 (Irena Bergrová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwppz/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Informovanost rodičů o ontogenetickém vývoji řeči
 (Veronika Rychlá)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7rh6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Informovanost o podmínkách transplantace orgánů a tkání
 (Václav Gabriel)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avgg1/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Informovanost studentů nelékařských oborů o transplantaci a dárcovství kostní dřeně
 (Denisa Dvořáčková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/morjk/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost široké veřejnosti o možnostech následné péče po hospitalizaci
 (Monika Tylová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xki99/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost pacientů o implantaci kardiostimulátoru
 (Eva Sopóci)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb1oy/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost občanů o možnosti využívání zdravotní dopravní služby
 (Jakub Přidálek)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bk01n/ | Zdravotnické záchranářství / | Theses on a related topic

Nízká informovanost Čechů v otázkách Evropské unie: analýza možných řešení
 (Michaela Hronová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a12zz/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Informovanost středoškoláků o lidských papilomavirech, rakovině děložního čípku a její prevenci
 (Aneta Kaczmarczyková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/teb7x/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost a názory odborné veřejnosti o aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenózně
 (Tereza Hudosová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b1ole/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)