Theses on the same topic (having an identical keyword):

infracervena spektroskopie s fourierovou transformaci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vývoj infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací v silných magnetických polích
 (Jana Dubnická Midlíková)

2023, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//i6o2jl// | Pokročilé materiály a nanovědy / | Theses on a related topic

Vývoj infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací v silných magnetických polích
 (Jana Dubnická Midlíková)

2023, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//wz3etn// | Pokročilé materiály a nanovědy / | Theses on a related topic

Analýza procesu vytvrzování reaktoplastických pryskyřic pomocí metody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací
 (Ladislav HANUŠ)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xirh97// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Optimalizace přípravy hybridních hydrogelů s močovinou a jejich charakterizace
 (Vít Pulec)

2023, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jzx7c0// | Anorganická technologie / | Theses on a related topic

Krystalizace polypropylenu s beta nukleačním činidlem vznikajícím in-situ
 (Charlota Váňová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1ylahb// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Příprava a studium transparentních oxidů s řízenými vlastnostmi pro fotovoltaické aplikace
 (Ladislav SOUKUP)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bgiq7s// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Analýza pentoxifylinu a verapamil hydrochloridu v pevných lékových formách pomocí FTIR spektroskopie
 (Klára Horníková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g7su68// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Theses on a related topic

Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné
 (Tereza KŘESINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//674fsn// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic