Theses on the same topic (having an identical keyword):

inkluzivni vzdelavani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Žák s lehkým mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání na 1. stupni základní školy - případová studie třídy (Inkluzivní vzdělávání v praxi)
 (Martina Gřundělová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixixm/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání jako filozofický problém
 (David Vašek)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwro8/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole
 (Věra Jelínková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbe0s/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání žáka s Aspergerovým syndromem v základní škole
 (Kateřina Čelůstková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1jj1/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Inkluzivní přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání
 (Monika Prchalová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ufaz2/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Analýza přípravy pedagogů základní školy na inkluzivní vzdělávání
 (Soňa Svobodová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ab1zv/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením na ZŠ z pohledu intaktních žáků
 (Aneta Kučerová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfbe7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Názory laické veřejnosti na inkluzivní vzdělávání
 (Eva Doležalová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zt5ls/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání jedince se sluchovým postižením v základní škole z pohledu asistenta pedagoga
 (Alena Runkasová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ev3oh/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání: analýza učitelského tisku
 (Petra Topinková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhv9m/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)