Theses on the same topic (having an identical keyword):

inner ear

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

What happens to ear morphology on the way underground? A case study on the family Spalacidae.
 (Lucie PLEŠTILOVÁ)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r18i67// | Zoologie / | Theses on a related topic

Ear morphlogy in Chinese bamboo rat (\kur{Rhizomys sinensis}): Hearing adaptations to subterranean environment
 (Lucie PLEŠTILOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zt5mlw// | Zoologie / | Theses on a related topic

Věkové změny kostěného labyrintu vnitřního ucha
 (Frederika Plučinská)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q53ys/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Confronto tra i protocolli riabilitativi per i disturbi dell?equilibrio legati all?atassia: nuove proposte di allenamento.
 (Antonella ANNICCHIARICO)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oaxtu3// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Výtvarné aktivity se sluchově postiženými dětmi
 (Jitka Drbušková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwvup/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic