Theses on the same topic (having an identical keyword):

inovacie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Inovacie v marketingu
 (Darina Strempeková)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//nnvfkc// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Nutprodukce a koncept inovácie v českom produkčnom prostredí
 (Klára Mamojková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z6ipn/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Protektorátna filmová detektívka ako výsledok inovácie
 (Jozef Andraščík)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1t8n/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Finančný trh a jeho inovácie po finančnej kríze
 (Ján Spevár)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hbvpz/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Inovácie ľudských zdrojov zamerané na rast kvality vo finančnej inštitúcii
 (Viktor Janko)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ecelt/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Prvky inovácie nových verzií jazykov HTML5 a CSS3.
 (Michal Szabo)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/n1sj8/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Inovácie v bankovníctve
 (Soňa Čellárová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bt1vg/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Inovácie v komerčnom poisťovníctve
 (Jakub Varga)

2016, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fp2k1/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Projekt analýzy, návrhu a realizácie inovácie serverovej bázy a dátového úložiska v konkrétnom podniku
 (Milan König)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j5dvf/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Vplyv inovácie v oblasti elektronických platieb
 (Anikó Szabó)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/o2jir/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)