Theses on the same topic (having an identical keyword):

input

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Konstrukce a využití časových input-output tabulek v kontextu dynamizovaného input-output modelu
 (Jaroslav Zbranek)

2011, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43797 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Improving QA Systems with Temporal Reasoning and Multilingual Input
 (Andrej Gardoň)

2013, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvz10/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Dynamická input-output analýza – alternativní přístupy
 (Karel Šafr)

2017, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74517 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

The impact of input costs on the profitability of metallurgical and foundry companies in the Czech Republic
 (Kryštof Kubinec)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jqzeol// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky
 (Kateřina Kieslichová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32194 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza dopadů regulací pomocí dynamického input-output modelu
 (Karel Šafr)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43458 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Využití metody input-output analýzy na mikroekonomické úrovni
 (Karel Šafr)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31685 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Vhodnost jarních pšenic Triticum dicoccum (SCRANK) SCHUEBL a Triticum aestivum L. pro low input a ekologické systémy hospodaření
 (Petr KONVALINA)

2009, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pdgm9u// | Fytotechnika / Speciální produkce rostlinná | Theses on a related topic