Theses on the same topic (having an identical keyword):

interruption

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Prozkoumání potřeby kognitivního uzavření s ohledem na impulzivitu a efekt přerušení úkolu
 (Jaroslav Gottfried)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnfij/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Řízení o povolení vkladu se zaměřením na důvody přerušení řízení
 (Milan Bucňák)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk4bf/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Vliv přerušení chladírenského řetězce na růst mikroorganismů v mléce
 (Michaela BEEROVÁ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u2n5v8// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Zpracování produktů | Theses on a related topic

Vliv přerušení radioterapie na výsledky onkologické léčby
 (Ivo Svoboda)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rgioie// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Následky narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
 (Adéla Tížková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128215 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Ergoterapeutické zhodnocení následků přerušení některého z hlavních nervů HKK
 (Kateřina NEČASOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x0zxjn// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Organizace povrchové dopravy při plánovaném přerušení provozu pražského metra linky C v úseku "Háje - Pražského povstání"
 (Jan Simandl)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mf5xph// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Organizace povrchové dopravy při plánovaném přerušení provozu pražského metra linky C v úseku "Háje - Pražského povstání"
 (Jan Simandl)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mf5xph// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu v ČR
 (Petr Hubáček)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/k4jz9/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Interrupce z pohledu etiky
 (Alena Jílková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs3zv/ | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)