Theses on the same topic (having an identical keyword):

intouch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Monitorování reálného objektu nástroji SPC v prostředí InTouch
 (Petr Kopečný)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88154 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Inovace řízení pohonu korýtkového dopravníku
 (Jiří Szotkowski)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144214 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Theses on a related topic

Grafické zobrazení dat z průmyslových aplikací
 (Miroslav Kapsa)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104788 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Grafické zobrazení dat z průmyslových aplikací
 (Miroslav Kapsa)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104788 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Interaktivní metody vizualizace dat v systémech supervizního řízení
 (Michal Hostaša)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115118 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Návrh a realizace synchronní polohové regulace soustavy hydraulických válců
 (Vít Panáček)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115915 | Elektrotechnika / Měřicí a řídicí technika | Theses on a related topic

Monitorování a řízení kvality výrobních procesů
 (Petr Staníček)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71516 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Monitorování celkové efektivity výrobních zařízení pomocí nástrojů platformy operátorského řízení
 (Helena Klosová)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88172 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Vizualizace provozně technických funkcí v Inteligentní budově
 (Tomáš Zbončák)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128448 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Model výrobního procesu - digitální dvojče
 (Ondřej Kaňok)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141317 | Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)