Theses on the same topic (having an identical keyword):

invazivni kardiologicke vykony

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ošetřovatelská péče o nemocného po invazivních kardiologických výkonech z arteria femoralis
 (Milena KRAUSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tm3eho// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovaný souhlas jako součást ošetřovatelské péče před invazivním vyšetřovacím výkonem v kardiologii
 (Radka BOUŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//au3h19// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic