Theses on the same topic (having an identical keyword):

investice do budovy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Efektivnost investice do rekonstrukce tovární budovy v rámci výstavby komplexu pro sportovní využití
 (Tomáš Fürst)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ar35p/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Posouzení investice do developmentu brownfieldu v Praze
 (Kateřina Krylová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52523 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Investice do školství ve městě
 (Beata Fischerová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91897 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Hodnocení efektivnosti investice do vybraného objektu
 (Lada Kalvachová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103279 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Ekonomické zhodnocení investice do energeticky úsporného opatření využívajícího tepelné čerpadlo
 (Eliška Tavlaridu)

2013, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//w3tatl// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vyplatí se povinná investice do hasicích přístrojů v ČR?
 (Pavel Ondruška)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28808 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Investice a financování výstavby fotovoltaické elektrárny
 (Lenka Vašková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rp39e/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Hodnocení investice zemědělské firmy AGRO do živočišné výroby a jejího financování
 (Michal Charvát)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//m44081// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Ekonomické hodnocení návratnosti investic do efektivního energetického konceptu staveb
 (Jan Vacek)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mkniff// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Výpočet tepelných ztrát budovy a srovnání vybraných metod vytápění
 (Kryštof Horáček)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141395 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)