Theses on the same topic (having an identical keyword):

ionizing radiation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Výpočet a porovnanie radiačných dávok pacientov z vyšetrenia v rádiodiagnostike
 (Peter PETREK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//knlcym// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Dozimetrie v praxi všeobecné sestry
 (Viera Pčolová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zekpd/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ochrana zdraví člověka před ionizujícím a neionizujícím zářením
 (Tereza Janíčková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsitc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Radiačné riziká potenciálne spojené s CT
 (Maroš ŠTUBŇA)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iymc7t// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
 (Tomáš MICHEL)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u8luty// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
 (Tomáš MICHEL)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0putgm// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Radiačné riziká potenciálne spojené s CT
 (Maroš ŠTUBŇA)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fxld11// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Způsoby absorpce ionizujícího zářní v organizmu a principy radiační ochrany
 (Zuzana Chmelíková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zca16/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů
 (Lucie ERBENOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hcxd6o// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Současná praxe radiační ochrany zdravotnických pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k její optimalizaci a legislativě České republiky
 (Andrea Marková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qc8pwk// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)