Theses on the same topic (having an identical keyword):

ionizujici zareni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Radiační zátěž pacientů při vyšetření metodami nukleární medicíny a jejich srovnání s ostatními metodami využívajícími ionizující záření
 (Hana Vaňourková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v7oi38// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vliv ionizujícího záření na živé organismy
 (Kateřina KÁŇOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nw5zz6// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Detektor ionizujícího záření pro medicínské dohledové systémy
 (Kryštof Minář)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//tzmic2// | Biomedicínský inženýr / | Theses on a related topic

Určení prediktorů velikosti dávky ionizujícího záření v oblasti srdce při radioterapii levostranného prsu
 (Kateřina Poláchová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxckz/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna vybraných mechanických vlastností v závislosti na absorbované dávce záření
 (Zdeněk HOLÍK)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nawlsz// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Ionizující záření a gravidita
 (Lucie DOVRTĚLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3xpzz5// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Význam inhibitorů DNA-PK a ATM kinas v odpovědi buněk cervikálního karcinomu (HeLa) na ionizující záření
 (Hana Zigová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//umar3d// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Význam inhibice ATM, ATR a DNA-PK kinas v odpovědi buněk lidských fibroblastů na ionizující záření
 (Helena Bednářová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//21hpjp// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Normy a právní předpisy pro ionizující záření v ČR a EU
 (Pavel PEDÁL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zbiwxj// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)