Theses on the same topic (having an identical keyword):

ipad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Rozvíjanie lexikálno-sémantickej roviny reči u detí s Downovým syndrómom prostredníctvom iPad aplikácie
 (Martina Krajčiová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s39c9/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Apple iPad ve firemním prostředí
 (Jan Jaroš)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kowaw/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Možnosti využití tabletu iPad ve třídě základní školy speciální
 (Tereza Procházková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrlu7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

iPad in English Language Classes
 (Juraj ŠTEFANČÍK)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//loq6nh// | Učitelství pro střední školy / AJ-Ge | Theses on a related topic

iPad and its potential in education
 (Martin Hloušek)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26666 | Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

iPad in English Language Classes
 (Juraj ŠTEFANČÍK)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v7vxw6// | Učitelství pro střední školy / AJ-Ge | Theses on a related topic

Tvorba učebních materiálů pro iPad
 (Petr ŠKUTA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7upx44// | Informatika / Učitelství Informatiky (jednooborové) pro střední školy | Theses on a related topic

iPad a tablet ve výuce na prvním stupni základní školy
 (Lucie HOMOLKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eesv27// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Theses on a related topic

iOS Forenzní analýza iPad, iPhone, iPod
 (Artem PLACHOTŇUK)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jxsh0m// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

iPad v hodinách matematiky se zřetelem na fáze pojmotvorného procesu
 (Monika CHOCHOLATÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u1xlhw// | Učitelství pro základní školy / Mn-Inn | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)