Theses on the same topic (having an identical keyword):

ischemic heart disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Baroreflex heart rate sensitivity in patients with ischemic heart disease
 (Farag Hassan Anbais)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fekno/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Heart rate variability in patients with ischemic heart disease during rehabilitation
 (Ashref Ali Erajhi)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/exjv6/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (angl.) | Theses on a related topic

Veľkosť nočného poklesu diastolického krvného tlaku u mužov s ischemickou chorobou srdca
 (Anna Mária Brisudová)

2023, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmwoh/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Liečebne-rehabilitačný plán a postup u pacienta s chronickou ischemickou chorobou srdca a poruchami rytmu
 (Diana Kuricová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixmrn/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic