Theses on the same topic (having an identical keyword):

isoflavony

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Isoflavony v trávicím traktu krav
 (Kateřina Hanáková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oc4i2/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Sledování hladin jetelových isoflavonoidů v ruminální tekutině v bioreaktoru v přítomnosti objemovém typu krmiva
 (Kateřina Kailová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxn25/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Hladiny isoflavonoidů v závislosti na redoxních podmínkách ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uu62o/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Metabolismus fytoestrogenů v trávicím traktu krav
 (Jitka Kašparovská)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3h1i/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Optimalizace metody pro stanovení jetelových isoflavonů
 (David Kroupa)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dgbie/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Sledování volných a vázaných forem isoflavonů v mléce
 (Pavlína Dobrovolná)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qaelr/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Studium fytoestrogenních látek v ruminální tekutině
 (Martin Štěpánek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdpnx/ | Biochemie / | Theses on a related topic

In vitro kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2q4/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Optimalizace metody pro stanovení isoflavonů a equolu v sýru
 (Lenka Jurasová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wdpvu/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Analýza složení ruminální bakteriální mikroflóry pomocí NGS analýzy
 (Petra Halašková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4u2y/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)